THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA
GRAFIČKI DIZAJN
HYDRO CHEM / HR

Brand EZ Wash i proizvodi

Ambalaža proizvoda EZ Wash

Dizajn proizvoda i ambalaže branda EZ Wash mobilnih autopraonica. Rađen je dizajn ambalaže sredstava za čišćenje i pranje automobila.