IDEA STUDIO MMA* // Multimedia Marketing Agency™

+ NAVIGACIJA
GRAFIČKI DIZAJN
AQUAFUTURA / HR

Dizajn logotipa Aquafutura

Aquafutura je neprofita organizacija koja se bavi očuvanjem voda i mora u Hrvatskoj. Za potrebe organizacije izrađen je logotip i osnovna sredstva komuniciranja.