THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA
Što radimo / Interactive Touch & Gesture

Interaktivni zidovi, podovi i izlozi


U marketinškoj branši nikad nije dosadno. a naš je posao da bude jako, jako zabavno :)

Naš posao je dizajnirati i kreirati različiti zabavni i aplikativni sadržaj koji se može projicirati na izloge, podove, zidove i sl. s čime cijele površine postaju površine za interakciju s korisnikom.

Što je to? Zamislite nogometno igralište koje proiciramo na pod i na njemu se kotrlja virtualna lopta, a dva prava korisnika trče po projekciji i igraju nogomet :)

Ili hodate po vodi (a pod je suh) i radite valove.

Ili hodate po ogromnom telefonu sa ekranom na dodir i upravljate apliakcijama na njemu.

Pogledajte portfolio pa će vam biti jednostavnije razumijeti :)

Kako natjerati ljude da mašu rukama ispred izloga, ili se igraju sa vlastitim sjenama na zidu?