THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA

Animacija

Animacija: niz pokretnih slika koje stvaraju iluziju pokreta. Izradili smo slijedeće animacije:

+ Promjeni pogled na portfolio