THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA

CSS

CSS (Cascading Style Sheets); stilski jezik koji koristimo prilikom uređivanja i modificiranja izgleda HTML elemenata. Galerija webova koji koriste CSS:

+ Promjeni pogled na portfolio