THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA

Guesturetek cube game

Guesturetek cube game; interaktivna motion detection projekcija na vodoravnoj površini (podu).

+ Promjeni pogled na portfolio