THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA

HTML

HTML (Hypertext Markup Language ); materinji jezik browsera koji omogućuje publiciranje sadržaja web stranice. Niže su izlistani neki klasični HTML webovi:

+ Promjeni pogled na portfolio