THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA

Interactive hologram

Interactive hologram ili točnije interaktivni Pepper's Ghost je tzv. Hologramska projekcija osobe ili objekta u prostoru s kojom je moguće vršiti interakciju putem raznih imput uređaja. Koristi se u prezentacijske svrhe, na koncertima, sajmovima i sl. Neke od naših uradaka možete vidjeti ovdje.

+ Promjeni pogled na portfolio