IDEA STUDIO MMA* // Multimedia Marketing Agency™

+ NAVIGACIJA

Marketing plan

Marketing plan; organiziranje i planiranje poduzetničkih resursa i kapaciteta kako bi se postigli što bolji reklamni ciljevi; Pripremali smo Marketinške planove za:

+ Promjeni pogled na portfolio