THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA

Mini web

Mini web je obično prezentacijski web za neki novi proizvod ili uslugu. On kao takav funkconira u sklopu nekog drugog weba ili portala. Mini web-ove izdradili smo za:

+ Promjeni pogled na portfolio