THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA

RSS

RSS (Really Simple Syndication); omogućuje da u realnom vremenu pratimo što se događa na omiljenim web destinacijama bez obilaska samih blogova ili web stranica. Implementirali smo RSS na slijedećim web stranicama:

+ Promjeni pogled na portfolio