THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA

SEM

SEM (Search Engine Marketing); Oglašavanje putem internet tražilica; način reklamiranja koji promovira web stranice oglašivača kroz pojačanu vidljivost na internet pretraživačima. Reliziramo SEM kampanje za slijedeće web stranice:

+ Promjeni pogled na portfolio