THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA

Video montaža i efekti

Video montaža i efekti; Odabir i manipulacija video sekvencija u cilju stvaranja skladnog video uratka koji internet korisniku nudi željenu informaciju. Radili smo video za slijedeće webove:

+ Promjeni pogled na portfolio