THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA

Video streaming

Video streaming; Emitiranje direktnog video događaja putem interneta. Video streaming smo izradili za slijedeće webove:

+ Promjeni pogled na portfolio