THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA

Web igra

Web igra (web game); Interaktivna aplikacija dizajnirana u skladu sa "ponudom" web stranice klijenta s ciljem povećanja interesa internet korisnika za pojedini web. Izradili smo brojne web igre dolje navedenim klijentima:

+ Promjeni pogled na portfolio