THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA
GRAFIČKI DIZAJN
BERG / HR

Proizvođač crijepova i opeke Berg

Vizualni identitet Tvornice Berg

Za potrebe tvrtke Berg proizvođača opeke i betona izradio se je logotip kao i osnovna sredstva za poslovnu komunikaciju.