THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA
GRAFIČKI DIZAJN
VUGOS / HR

Seosko gospodarstvo Vuglec Breg kod Krapine

Vizualni identitet Vuglec Breg

Vuglec Breg je seosko gospodarstvo namijenjeno svim ljubiteljim domaće hrane i prirode. Za potrebe seoskog gospodarstva Vuglec Breg izradili smo vizualni identitet i osnovna sredstva komuniciranja.