Branding Alma Mater Europaea

Nezavisna visokoškolska ustanova specijalizirana za pružanje znanja koja jamče napredak u karijeri u traženim stručnim područjima

Alma Mater Europaea međunarodno je sveučilište sa sjedištem u austrijskom gradu Salzburgu, sa kampusima u nekoliko europskih gradova. Osnovana je kao inicijativa Europske akademije znanosti i umjetnosti, učenog društva od oko 2100 istaknutih znanstvenika, uključujući 31 nobelovca.

Brending, dizajn vizualnih standarda, dizajn kataloga i brošura, izrada web stranice za međunarodno sveučilište. Prilikom izrade vizualnih standarda vodili smo se idejom da predstavljamo obrazovnu instituciju na međunarodnoj razini koja treba imati jasne, jednostavne i upečatljive vizualne standarde, a svi ostali materijali trebaju se nadovezati na osnovni dizajn.

Redizajniranje identiteta Europske akademije znanosti i umjetnosti, repozicioniranje i marketing. Definiran je logotip, tipografija, definirane su boje i vizuali, te osmišljeni plakati za osam smjerova sveučilišta.
Osnovna sredstva komuniciranja.
Izrađeni su dizajni i grafička priprema kataloga za sve smjerove.
Izrađena je web stranica na 4 jezika, s mogučnošću samostalnog održavanja stranice od strane sveučilišta.