Vizualni identitet i knjiga standarda

Identitet tvrtke je prije svega njezin prvi kontakt sa javnošću, a čini ga logotip, boje, tipografija i ostali grafički elementi koji oblikuju Look&Feel. A sve se na kraju pakira u knjigu grafičkih standarda.

Vizualni identitet nastaje planiranjem i koordiniranjem vizualnih elemenata prezentacije kompanije