Mobilne aplikacije

Cjelokupni proces od provjere koncepta, kreiranja wireframeova, dizajna sučelja, razvoja samih mobilnih aplkacija (iOS i Android), do cijelog sustava za upravljanje sadržajima, interakcijama i korisnicima u obliku serverskih rješenja i alata za upravljanje. Svaku vašu ideju pretvaramo u stvarnost.

Upoznajte neke od izrađenih aplikacija za mobitele i tablete