THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA
GRAFIČKI DIZAJN
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA / HR

Edukativno zabavni portal dječje štednje HPB-a

Portal Dječje štednje HPB "Moj planet"

Za klijenta Hrvatsku poštansku banku izrađen je kompletni vizual i logotip za portal Dječje štednje - "Moj planet".