Portal međunarodnog sveučilišta

Imajte utjecaj na svoju karijeru!

www.almamater.si

Alma Mater Europea je nezavisna visokoškolska ustanova specijalizirana za pružanje znanja koja jamče napredak u karijeri u traženim stručnim područjima.

Nakon definiranja vizualnih standarda krenuli smo u izradu web stranice. Stranica sadrži sve potrebne informacije i alate koji su potrebni studentima i ostalim sudionicima prilikom upisa, studiranja ili taženja informacija. Stranica je višejezična, na njoj su predstavljeni svi programi sveučilišta.