Prapovijesna avantura za mobitel

Mobilna igra za pametne telefone kao platforma za promociju turističke destinacije i alat za izvođenje terenske nastave.

www.prehistoryadventure.eu

Upoznaj povijest, zaviri u špilju Vindiju, odigraj prapovijesni kviz i sudjeluj u avanturi (kad posjetiš lokaciju :)

Projekt “Prehistory Adventure - iskustvena šetnja kroz prapovijesnu baštinu” se izvodi u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska za razdoblje 2014. - 2020.

Cilj je očuvati i posjetiteljima približiti arheološku baštinu i znanje o prapovijesti na avanturistički način, dajući tako zaštićenoj kulturnoj i prirodnoj baštini novi zanimljivi zeleni sadržaj i na taj način potaknuti njegov dugoročni ekonomski doprinos.

Osim mobilne aplikacije, na nama je bila i izrada vizualnog identiteta projekta.