UX dizajn sučelja bankomata PBZ

Dizajn sučelja aplikacije, izrada animacija...

Mali, jednostavni ekran s puno različitih scenarija koje treba pokriti, oblikovati i ilustrirati s mini GIF aniimacijama.

Samo jedan od primjera koji pokazuje da gotovo nema platforme na kojoj nismo radili dizajn i implemetaciju :)