!hej Korisnička aplikacija za telekom

Ako netko treba imati podršku "u telefonu" onda su to korisnici mobilnih operatera.

Jedna od rijetkih djelatnosti u kojoj svaki korisnik ima vašu aplikaciju na svom mobilnom telefonu :)

Osim što smo izradili mobilnu aplikaciju za iOS i Android platformu, povezali smo ju s pozadinskim sustavom (Billing i ERP) samog operatera, povezali s online naplatom, povezali i korištenje servisa za slanje SMS-a (OT password) i integrirali vlastiti push servis za notifikacije (koji se koristi za in app akcije, ali i za slanje/primanje poruka direktno iz pozadinskog sustava telekoma).

g8MYFc8iGfc

Što korisnika čeka u aplikaciji?

Pregled stanja računa i aktivnih opcija. Pregled aktivne tarife i promjena tarife. Kupovina/Aktivacija dodatnih paketa i usluga koje su dostupne logiranom korisniku na određenoj tarifi. Doplata prepaid računa kreditnom karticom online uz opciju spremanja kreditne kartice za ponovno korištenje na principu "jednog klika". Dopuna računa unosom 14 znamenkastog koda s tiketa kupljenog u offline kanalu. Prebacivanje novaca s jednog na drugi korisnički račun. Integriran Zendesk Chat. Integrirana forma za podršku.

Kako se pušta app u život?

Lansiranje mobilne aplikacije najavljeno je marketinškom kampanjom, koja se protezala od outdoora do TV-a.