Istria Culture mobilna aplikacija za turizam

Kako? Kuda? Kada? Mnogo je lakše s vodičem u džepu.

Kreni, istraži i iskusi istarsku kuluru...

Mobilna aplikacija za iOS i Android nastala je kao dio multimedijske platforme koja uključuje web portal i interaktivni digital signange u turističkim centrima širom istre (43" Pandopad uređaji).

Izrada platforme je financirana sredstvima Europske unije.

Cjelokupnim sadržajem platforme upravlaja se CMS sustavom IDEA. Sadržaj alikacije je na 7 jezika i na 2 pisma (latinica i čirilica).

Osim tekstualnog sadržaja aplikaicja sadrži skoro 1.000 audio zapisa za sve najbitnije točke interesa po cijeloj Istri snimnjene za 7 jezika.