Tablet aplikacija u Nacionalnom parku Brijuni

Unutar projekta multimedije u turističkom info centru Brijuni izradili smo tablet aplikaciju za projekt zaštite divljeg života CITES

Aplikacija se ne distribuira putem storova, već je instalirana na tablete u sklopu multimedijske izložbe na Brijunima.

Aplikacija je namijenjena posjetiteljima kao svojevrsni vodič unutar izložbe CITES. Sadržaj je višejezičan. Dizajn prati vizuale projekta. Kad se nađete na Brijunima obavezno posjetite!