THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA
GRAFIČKI DIZAJN
LOLA RIBAR / HR

Ambalaža proizvoda za bebe i mame

Pakiranja proizvoda Lola Baby

Za brand Lola Baby tvrtke Lola Ribar proizvođača sanitetskog materijala rađen je dizajn pakiranja i ambalaže proizvoda namijenjenih bebama i majkama.

Tagovi

AmbalažaDizajn proizvodaNovinski oglasMarketinška kampanjaIlustracije3D vizualizacijaIndustrijski dizajn