THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA
WEB DIZAJN
CAVENDISH SCHOOL / GB

Prezentacija obrazovne institucije (čitaj škole) na kreativan način

Cavendish School London web design

www.cavendish-school.net
Londonska škola Cavendish predstavljena je na posve neuobičajen naćin. Krenuli smo od njihove ideje razvoja i logotipa "stabla".

I nastavili smo po tome da korisnik otvara nove grane i ulazi u dubinu priće.

Sve je lijepo izdizajnirno, "zaflashano", i podloženo glazbom. Naravno da je dio sadržaja u našem CMS-u.

Video

Tagovi

Dizajn webaFlash animacijaMuzikaVirtualna šetnjaFlash igricae-brošura listalicaFlash webBlog