THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA
Što radimo / Interactive Touch & Gesture

Izrada prezentacijskih CD-ova


Čak i danas ima situacija kad se neka prezentacija ili aplikacija nemože servirati preko interneta iz brojnih razloga. Za to i dalje tu uskače materijal na CD-u ili DVD ROM-u.

Nekad davno smo produciral znatno veći broj CD-ova nego što je to u posljednje vrijeme. U portfoliju imamao prezentacija, CD-ova za pomoć korisnicima (VIPonline, HThinet, VMmreže...), distribucija video prezentacija ili aplikacija.

Posebno zanimljiv i dalje popularan dio je razvoj prezentacija, igrica i sl. za dodatke koji se stavljaju uz Audio CD izdanja ili video DVD izdanja.

Prezentacija ili aplikacija za lokalno korištenje