THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA
Što radimo / Web + Social development & online oglašavanje

Web design

Uloga web design - a

Da bi napravili finalni proizvod tj. web stranicu potrebno je spojiti različite elemente u cjelinu, a to su: ilustracija, fotografija, multimedija. Svi ti elementi čine jedinstvenu cjelinu koju nazivamo web stranicom. 
 

Što čini dobar web design a time ujedno i dobar web?
 

Za izradu dobrog web design -a potrebno je poznavati tehničku prirodu Interneta i biti prilagodljiv svakodnevnim promjenama. 
 
Web design je zbog svog finalnog proizvoda web stranice, koja se konstantno mijenja, grana i obnavlja, dinamičan.
 
Tijekom izrade web design -a potrebno je upoznati se sa željama klijenta i sa potrebama krajnjih korisnika, kako bi se izradila stranica koja će dati željene rezultate.

Dobar web design, a ujedno i dobar web čini: dobar sadržaj, dobar design, dobra prezentacija, dobra tehnologija, dobar blog, dobre novosti, dobar face profil i svi ostali on-line servisi i mediji koji su u sprezi s njim.
 

Dobar web design je kao dobar film, ima dobru priču, režisera, dobre glumce, a i dobre gledaoce.

Znači web design je mješavina dizajna, sadržaja, tehnologije, ali i korisnika koji ga posjećuju.

Web je poslovni proces na kojem se vodi marketing, PR, prodaja, podrška korisnicima.

Web design je proces planiranja, izrade i dizajniranja web stranice.