THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA
Što radimo / Interactive Touch & Gesture

Izrada mobilnih aplikacija

Cjelokupni proces od provjere koncepta, kreiranja wireframeova, dizajna sućelja, razvoja samih mobilnih aplkacija (iOS i Android), do cjelog sustava za upravljanje sadržajima, interakcijam i korisnicima u obliku serverskih rješenja i alata za upravljanje. Svaku vašu ideju pretvaramo u stvarnost.

Dizajn i razvoj mobilnih aplikacija za iOS i Android platformu.