THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA
Što radimo / Grafički dizajn i marketing

Dizajn logotipa i vizualnog identiteta


Identitet kompanije odnosno njezin znak i logotip su vrlo važni. Sastavni je dio poslovne strategije svake kompanije.

Nakon definiranja logotipa i znaka kreće se u izradu vizualnog identiteta.

Vizualni identitet nastaje planiranjem i koordiniranjem vizualnih elemenata prezentacije kompanije i usklađuje se sa čitavom koncepcijom marketinga.

Identitet tvrtke je prije svega njezin prvi kontakt sa javnošću. U tom se smjeru izrađuje priručnik tj. knjiga standarda koja sadrži sve elemente vizualnog identiteta kompanije.

Vizualni identitet nastaje planiranjem i koordiniranjem vizualnih elemenata prezentacije kompanije