THE BIG IDEA LAB // ex. iDEA studio

+ NAVIGACIJA
Što radimo / Grafički dizajn i marketing

Dizajn oglasa, jumbo plakata, postera i slično


Dizajn oglasa je proces koji uključuje kreativno osmišljavanje oglasa, pisanje kreativne poruke, kreiranje vizuala oglasa.

Oglasom je bitno prenjeti potencijalnom korisniku željenu poruku i potaknuti ga na akciju.

Oglase prilagođavamo na različite formate tekstualno i vizulno.

Oglasite se... Reklamirajte se...